ที่ผ่านมา 
 เป็นการทดลอง
 วิทยุออนไลน์ 
 ช่วงนี้พักสวดมนต์กันจ้า 


 อนุโมทนาทุกท่านด้วยค่ะ 

 ==============  
 แจ้งเมื่อ 18 มกราคม 2561 
    By Ask Luangta