สวดมนต์แบบคาราโอเกะ จากช่อง Ask Luangta

กดปุ่ม Play เพื่อสวด
บทจักรพรรดิ(แบบคาราโอเกะ)
หลวงตาม้านำสวด 1 ชั่วโมง

นะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา(อ่านว่า สุ-ทำ-มา)
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง 
สีวลีจะมหาเถรัง อะหัง วันทามิ ทูระโต
อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ.
Youtube
Ask Luangta เผยแพร่ธรรมะหลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ


 ✎✎✎✎
ส่วนเว็บไซต์ของระบบงานส่วนกลาง
วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
คือลิ้งก์ด้านล่างนะคะ
www.พุทธพรหมปัญโญ.com
www.buddhaprompanyo.com