กดปุ่ม Play เพื่อฟัง
 เทปเสียงสวดจักรพรรดิ 

equalizer
นะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา(อ่านว่า สุ-ทำ-มา)
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง 
สีวลีจะมหาเถรัง อะหัง วันทามิ ทูระโต
อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ.
 ฟังเสียงสวดไปก่อนนะคะ 
 จะนำเทปเสียงบรรยายธรรม 
 มาให้ฟังในโอกาสต่อไปค่ะ 
 ==============  
เมื่อ 18 มกราคม 2561 แจ้งพักสถานีชั่วคราว
เปิดใหม่ 27 ธันวาคม 2561
By : Ask Luangta


 ✎✎✎✎
ส่วนเว็บไซต์ของระบบงานส่วนกลาง
วัดพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) หรือวัดถ้ำเมืองนะ
คือลิ้งก์ด้านล่างนะคะ
www.พุทธพรหมปัญโญ.com
www.buddhaprompanyo.com