ที่ผ่านมา 
 เป็นการทดลอง
 วิทยุออนไลน์ 
 ช่วงนี้พักก่อนจ้าา 
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
 จะแจ้งไว้ในเว็บไซต์ 
 www.หลวงตาม้า.com 

 อนุโมทนาทุกท่านด้วยค่ะ 

 ==============  
 แจ้งเมื่อ 18 มกราคม 2561 
    By Ask Luangta